ปัญหาของผู้รับเหมา ที่หลายคนนั้นเคยเจอ

ปูนซีเมนต์ ผสมเสร็จ

เชื่อว่าหลาย ๆ ครั้งเราอาจจะได้ยินในชื่อเสียงของผู้รับเหมา นั้นไปในทิศทางที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ ทั้งที่ความจริงแล้ว ปัญหาของผู้รับเหมานั้นอาจจะเกิดจากผู้รับเหมาไม่กี่รายเท่านั้นเอง แต่ว่าแน่นอนว่า “ปลาตายตัวเดียว ฝูงเน่าทั้งฝูง” ยังสามารถใช้ได้เสมอดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่าครับว่าปัญหาของผู้รับเหมาที่เจอกันนั้นมีปัญหาอะไรบ้าง และเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร  

ผู้รับเหมารับเงิน “ก้อนสุดท้าย” แล้ว แต่ไม่มาทำงานให้เสร็จ  

หลายคนนั้นอาจจะเคยเจอปัญหาของผู้รับเหมานั้นไม่มาทำงาน ตามที่ตกลงเมื่อรับเงินก้อนสุดท้ายไป ซึ่งปัญหานี้เคยเกิดขึ้นจริง และ มีให้เห็นเป็นข่าวด้วยนะครับ ดังนั้นถ้าหากว่าเราเจอปัญหาอย่างนี้เราจะต้องแก้ไขอย่างไร และ ในมุมมองของทนายได้บอกไว้ว่าอย่างไรมาลองฟังกันครับ 

  : ในกรณีที่ผู้รับเหมาไม่มาทำงานตามที่ตกลงกันไว้หลังจากรับเงินก้อนสุดท้ายนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีนั้นคือ กรณีแรกที่ผู้ว่าจ้างนั้นไม่ได้ทำตามข้อตกลง หรือ สัญญาที่ระบุไว้ เช่น ไม่หาวัสดุ ไม่หาพาหะนะตามที่ตกลงไว้ในสัญญาถ้าหากว่าเกิดขึ้นในกรณีนี้ผู้”ว่าจ้าง” นั้นจะเป็นผู้ว่าจ้างที่ไม่พร้อมชำระหนี้ ผู้รับเหมาใช่ฝ่ายผิด ผู้ว่าจ้างนั้นจะต้องดำเนินการตามสัญญาไว้เพื่อให้ผู้รับเหมานั้นทำงานของตัวเองให้เสร็จ  แต่ในอีกกรณีนั้นถ้าหากว่าผู้ว่าจ้างนั้นไม่ต้องดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการตามสัญญาอย่างครบถ้วน ถ้าผู้รับเหมานั้นไม่ได้มาทำงานตามที่ตกลง ผู้รับเหมาจะเป็นลูกหนี้ผิดนัด และสามารถดำเนินการฟ้องได้ทันที เพื่อเป็นคดีแพร่ และให้ผู้รับเหมากลับทำงานตามเดิม  

ถ้าผู้รับเหมาคนเดิมไม่มาทำงาน เราสามารถว่าจ้างผู้รับเหมาคนใหม่ได้หรือไม่  

จากด้านบนถ้าหากว่าเรานั้นฟ้องร้องผู้รับเหมาเพื่อให้ผู้รับเหมานั้นกลับมาทำงาน แต่โดยส่วนมากผู้รับเหมานั้นจะไม่กลับมาทำงานอย่างแน่นอน และเราที่เป็นผู้ว่าจ้างนั้นสามารถที่จะจ้างผู้รับคนใหม่ได้หรือไม่  

: เมื่อมีการว่าจ้างผู้รับเหมาคนใหม่แล้วไม่ว่าในตอนนั้นงานจะถึงไหนแล้วก็ตาม หรือชะระไปกี่งวดเบิกซื้อวัสดุเช่น ปูนซีเมนต์ ผสมเสร็จ หรือ วัสดุอื่น ๆ ไปแล้ว เมื่อผู้รับเหมาคนเก่าไม่มาทำงานเราสามารถว่าจ้างผู้รับเหมาคนใหม่ได้ทันทีโดยผู้ที่ผู้รับเหมาคนเก่านั้นจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้รับเหมาคนใหม่ และตัวผู้ว่าจ้างก็สามารถที่จะฟ้องร้องเพื่อให้ผู้รับเหมาคนเก่าชดใช้ค่าเสียหาย อันผิดสัญญาการว่าจ้างได้ด้วยนะครับ  

ถ้าผู้รับเหมา มีการนำคนนอกเข้ามาในพื้นที่ของเราเป็นการบุกรุกหรือไม่  

เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะเคยเจอกับผู้รับเหมาที่จะมีการนำคนนอกเข้ามา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน นั้นจะเท่ากับว่าเป็นการบุกหรือไม่ เชื่อว่าหลายคนนั้นยังสงสัยในเรื่องนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นเรามาลองดูคำตอบในเรื่องนี้กันครับ  

: ในการบุกรุกนั้นตามกฎหมายแล้วหากมีคนนอกเข้าไปนั้นถ้าหากว่ามีเจตนาในการเข้าไปเพื่อแย่งทรัพย์สมบัติ หรือ มีเจตนาในการแย่งการครอบครองอสังหาริมทรัพย์  , เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต , มีเจตนารบกวนผู้ครอบ นั้นถือว่ามีความผิดแต่ว่าถ้าหากเข้าไปในฐานะ คนส่งวัสดุในการก่อสร้าง หรือ ผู้ช่วยผู้รับเหมากรณีนี้ไม่ได้ถือว่ามีเจตนาที่จะเข้าไปแย่งการครอบคอง จึงถือว่าไม่ผิดนะครับ แต่ผู้รับเหมา และ เจ้าของบ้านควรคุยกันให้ชัดเจนก่อนนะครับ หรือมีการร่างสัญญาที่ชัดเจนในเรื่องนี้ออกมา 

และนี้เองเป็นเรื่องของปัญหาของผู้รับเหมานั้นที่หลายคนนั้นเคยเจออย่างแน่นอน ดังนั้นใครที่กำลังคิดจะต่อเติม หรือ ซ่อมแซมโดยใช้บริการผู้รับเหมานั้นเราควรที่จะมีสัญญาที่ชัดเจนและมีสัญญาที่ครอบคลุมในทุก ๆ เรื่องนะครับ