รู้ยัง กรมขนส่งใจดี ขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่เพื่อผู้ขับขี่ทุกคน

ประกันรถยนต์

ใบขับขี่ถือเป็นเอกสารสำคัญอย่างมากสำหรับผู้มีรถและผู้ขับขี่ทุกคน ไม่ต่างอะไรกับการมีรถแล้วต้องมีประกันรถยนต์เคียงข้างเพื่อความอุ่นใจ ใบขับขี่เองก็เป็นเช่นนั้นที่จะต้องมี และจะต้องพกไว้เคียงข้างตลอดเวลาที่มีการขับขี่เดินทาง แต่ใบขับขี่ก็มีอายุหรือมีกำหนดเวลาในการใช้งาน เพื่อครบกำหนดแล้วก็ต้องมีการต่ออายุ ซึ่งตอนนี้กรมการขนส่งทางบกเขาใจดีขยายเวลาต่อใบขับขี่ให้กับผู้ขับขี่ทุกคนแล้วนะ

ขยายเวลาทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กรมการขนส่งได้ออกมาตรการใหม่ในเรื่องของ การต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ซึ่งจากเดิมนั้นกำหนดไว้ว่าถ้าใบขับขี่หมดอายุต้องไปต่ออายุภายใน 3 เดือน แต่มาตรการใหม่นี้กรมการขนส่งขยายเวลาออกไปเป็น 6 เดือน ซึ่งการขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่นี้จะครอบคลุมทั้งในส่วนของผู้ขับขี่รถส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และผู้ขับขี่รถสาธารณะด้วย

เหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้กรมการขนส่งผ่อนปรนและขยายเวลาการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ให้ยาวนานขึ้นก็เนื่องมาจากว่า ปัจจุบันรถยนต์มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีผู้เป็นเจ้าของและครอบครองรถเยอะขึ้นด้วย ผู้ขับขี่ทุกคนก็จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ส่วนตัวรถเองก็จะต้องมีการทำประกันรถยนต์ ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ การดำเนินการในเรื่องเหล่านี้มีขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบการของราชการ

ซึ่งขีดความสามารถในการรองรับและให้บริการประชาชน ในการดำเนินงานเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการขับขี่และรถยนต์เหล่านี้ของทางกรมการขนส่งก็มีจำกัด บางครั้งไม่สามารถที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา เพราะการต่ออายุใบขับขี่นั้นจะต้องมีการให้ผู้ขับขี่เข้ารับการอบรมและทดสอบเรื่องการขับขี่และการใช้รถด้วย ตรงนี้จึงเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลา

การแก้ไขระเบียบโดยการขยายเวลาออกไปในการเข้ารับการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่จึงเป็นทางออกที่ดี ทั้งเพิ่มประโยชน์ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานให้เต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพของทางกรมการขนส่งทางบกด้วยนั่นเอง

ต่อใบอนุญาตขับขี่ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ตอนนี้ทุกคนได้รู้แล้วว่า กรมการขนส่งขยายเวลาต่อใบขับขี่ให้เราจาก 3 เดือนยืดออกเป็น 6 เดือน ทีนี้ใครที่ได้โอกาสกำลังจะไปต่อใบขับขี่ในช่วงระยะใกล้ ๆ นี้อาจสงสัยว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง หรือต้องเตรียมอะไรไปบ้าง เราก็มีคำแนะนำมาให้สำหรับคนที่เพิ่งต่ออายุใบขับขี่ครั้งแรก

1.เอกสารที่ต้องเตรียม

  • ใบขับขี่เดิม(ฉบับจริง)
  • บัตรประชาชน
  • ใบรับรองแพทย์ (ต้องไม่เกิน 1 เดือน)

2.เตรียมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • ทดสอบสายตา การมองเห็นสี ทดสอบระยะการมองทางสายตา
  • ทดสอบปฏิกิริยาในการขับรถ การเหยียบเบรกเวลาเห็นสัญญาณไฟ

3.เตรียมการเข้าอบรม

กรมการขนส่งจะให้ผู้ขับขี่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องของกฎจราจรและการใช้รถยนต์ใช้ถนน เป็นการปรับพฤติกรรมการขับขี่ ซึ่งเวลาในการอบรมก็จะอยู่ที่ประมาณ 2 ชั่วโมง

4.ชำระค่าธรรมเนียม

เมื่อจบทุกขั้นตอนก็จะมาสู่การเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ ซึ่งค่าธรรมเนียมก็จะอยู่ที่ 500 บาท และค่าเอกสารคำขออยู่ที่ 5 บาท รวมเป็น 505 บาท จากนั้นเราก็จะได้ใบขับขี่ใบใหม่ ก็เป็นอันเรียบร้อย

คำแนะนำที่กล่าวมานี้เป็นการต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 เป็นต่อเป็นชนิด 5 ปี ทั้งแบบปกติและแบบชั่วคราว ระเบียบการปฏิบัติก็จะเหมือน ๆ กัน

แม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะขยายเวลาต่ออายุใบขับขี่ให้เราแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะชะล่าใจขับขี่ต่อไปทั้ง ๆ ที่ใบขับขี่หมดอายุ จะให้ดีถ้ามีโอกาสก็ให้รีบไปต่อให้เร็วที่สุด ก็จะทำให้เราขับขี่ได้มั่นใจมากขึ้น และถ้าจะเพิ่มความมั่นใจได้การขับขี่เข้าไปอีก มีรถยนต์ก็ควรทำประกันรถยนต์เอาไว้ด้วย ถ้าใครต้องการประกันราคาดีลองดูที่ EasyCompare ก็ได้ เปรียบเทียบราคาได้เร็ว แถมจะซื้อก็ง่าย และสะดวกมาก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนต้องการซื้อประกันรถเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่เลยทีเดียว