Tag: ปูนซีเมนต์ ผสมเสร็จ

ปูนซีเมนต์ ผสมเสร็จ

ปัญหาของผู้รับเหมา ที่หลายคนนั้นเคยเจอปัญหาของผู้รับเหมา ที่หลายคนนั้นเคยเจอ

เชื่อว่าหลาย ๆ ครั้งเราอาจจะได้ยินในชื่อเสียงของผู้รับเหมา นั้นไปในทิศทางที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ ทั้งที่ความจริงแล้ว ปัญหาของผู้รับเหมานั้นอาจจะเกิดจากผู้รับเหมาไม่กี่รายเท่านั้นเอง แต่ว่าแน่นอนว่า “ปลาตายตัวเดียว ฝูงเน่าทั้งฝูง” ยังสามารถใช้ได้เสมอดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่าครับว่าปัญหาของผู้รับเหมาที่เจอกันนั้นมีปัญหาอะไรบ้าง และเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร   ผู้รับเหมารับเงิน “ก้อนสุดท้าย” แล้ว แต่ไม่มาทำงานให้เสร็จ   หลายคนนั้นอาจจะเคยเจอปัญหาของผู้รับเหมานั้นไม่มาทำงาน ตามที่ตกลงเมื่อรับเงินก้อนสุดท้ายไป ซึ่งปัญหานี้เคยเกิดขึ้นจริง และ มีให้เห็นเป็นข่าวด้วยนะครับ ...